В магазините на АГД можете да намерите следните стоки:

  • Накладки за товарни автомобили:

  Челюстни (барабанни) накладки за товарни автомобили, ремаркета и автобуси
  CAROFLEX –Унгария лицензирани от JURID.

  Барабанни и дискови накладки за товарни автомобили, ремаркета и автобуси TIGRIL произведени от Германски холдинг,

  Нитове за барабанни накладки
  • Накладки за леки автомобили:

  Дискови накладки за леки и лекотоварни автомобили TIGRIL.

  Фирмата работи с накладки NK, REMSA и др., както и с български производители

  • Феродови дискове за леки, лекотоварни и товарни автомобили

  • Феродо на плочи, ленти и различни заготовки. Нестандартни феродови изделия

  • Масла и филтри